Schoolverzekering

Toelichting bij de schoolverzekering van SNT.

Alle SNT-cursisten zijn verzekerd in de vestigingen van de school, op weg naar en van de vestigingen en tijdens schoolactiviteiten en -uitstappen. Hiervoor werd een schoolpolis afgesloten door onze inrichtende macht, de stad Brugge. Vanaf 1 september 2022 is dit polis 10730568740 bij verzekeraar AXA.

De verzekering dekt o.a. kosten naar aanleiding van een lichamelijke ongeval, brilschade (onder voorwaarde), schade aan tanden en tandprothesen, schade aan hoorapparaten, enzovoort. Voor meer informatie over de polis en de waarborgen neem je best contact op met het secretariaat van de school.

Wat te doen bij een ongeval?

- Verwittig zo snel mogelijk het SNT-secretariaat (bij voorkeur de dag zelf (eventueel via mailbericht naar info@snt.be) of de eerstvolgende schooldag). 

- Noteer naam en adres van eventuele getuigen

- Neem eventueel foto’s die het ongeval kunnen bewijzen

- Vul een aangifteformulier in (aangifteformulier)

- Lichamelijke letsels moeten zo snel mogelijk worden vastgesteld. Laat het geneeskundig attest (strook B) invullen door een arts of op de spoeddienst van een ziekenhuis

- Bezorg de ingevulde documenten zo snel mogelijk aan het SNT-secretariaat (of via mail naar info@snt.be)

Het volledig ingevulde formulier wordt door het secretariaat overgemaakt aan de stadsdienst die de aangifte doet. De verzekeraar stuurt daarna het dossiernummer en de nodige briefwisseling naar het thuisadres van het slachtoffer.

Ben je genezen?

- Laat een genezingsattest invullen door een arts (strook C) (genezingsattest)

- Bezorg het attest zo nel mogelijk aan het secretariaat van de school (of via mail naar info@snt.be)

 

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies