Nederlands voor anderstaligen spreekklas - kies een niveau

Brugge ma, do 12:10 - 13:20 05/09 - 20/10 € 15,00
Langerei di, do 12:15 - 13:25 06/09 - 20/10 € 15,00
Brugge ma, do 12:10 - 13:20 24/10 - 15/12 € 15,00
Langerei di, do 12:15 - 13:25 25/10 - 15/12 € 15,00

ma, do 05/09 tem 20/10

Brugge

12:10 - 13:20

€ 15,00

di, do 06/09 tem 20/10

Langerei

12:15 - 13:25

€ 15,00

ma, do 24/10 tem 15/12

Brugge

12:10 - 13:20

€ 15,00

di, do 25/10 tem 15/12

Langerei

12:15 - 13:25

€ 15,00

Algemene info

Spreekklas voor cursisten Nederlands voor anderstaligen niveaus 3-4

De spreekklas is een unieke kans om je Nederlandse taal in de praktijk te oefenen. Het is heel belangrijk dat je durft te spreken, dat je niet zwijgt omdat je te bang bent dat je een fout zal maken. Maar het is even belangrijk om te proberen om correct te praten: om goede zinnen te bouwen, om je verbum juist te vervoegen en op de juiste plaats te zetten.

Daarom werken we aan spreekdurf en communicatie (een foutje mag best) en aan correct spreken: hier letten we vooral op de zinsbouw en op de vervoeging van de verba (werkwoorden). Er is veel aandacht voor het perfectum om over vroeger te spreken: ik heb gewerkt, ik heb gestudeerd, hij is gevallen … Maar we oefenen ook met het imperfectum: ik werkte, ik studeerde, hij viel … We oefenen verder op zinnen die beginnen met omdat of als.

Soms werken we met hele korte oefeningen om een structuur goed in te oefenen, soms krijg je langere spreekoefeningen en gaat het vooral om de communicatie: kan jouw gesprekspartner jouw begrijpen? Kan jij iets duidelijk zeggen in het Nederlands?

Uitspraak is heel belangrijk: niet alleen de juiste uitspraak van de klanken maar ook intonatie, woord- en zinsaccent, ritme.

Het is belangrijk om vlot te spreken, daarom oefenen we ook op tempo. Als iemand iets vraagt, moet je vlot kunnen antwoorden.

Al deze zaken komen aan bod in deze boeiende spreekcursus. De cursus is een aanvulling op de algemene cursussen Nederlands voor Anderstaligen om makkelijker en vloeiender Nederlands te spreken. Een echte oefenklas Nederlands “spreken”, voor al wie het Nederlands beter wil leren spreken!

We gebruiken in de spreekklas taalriedels, rollenspel, interview, gesprekstechnieken, colorcards, taalspelen, driloefeningen, versjes om ritme in te oefenen, vraag en antwoord en nog veel meer.

De spreekklas NT2 is er ook op niveau 2niveau 5-6 en op niveau 7-8-9-10.

Officiële naam cursus Spreekklas 3-4

Open module NT2, richtgraad 1 en 2
(meer info>klik hier)

Inhoud

Een greep uit de inhoud voor de spreekklas niveaus 3-4

 • informatie vragen en geven over reizen, typische gerechten, je gezondheid, problemen met je auto,  dienstregelingen van bus of trein, hobby’s, feesten  …
 • iemand  uitnodigen om iets te drinken en/of te eten maar ook reageren op een uitnodiging
 • een voorstel doen voor een museumbezoek, een concert, een tentoonstelling
 • een kaart of ticket reserveren en eventueel de reservatie annuleren of verplaatsen
 • vertellen over een vakantie, je kindertijd, een ongeluk, een film of een boek
 • je mening geven en naar de mening van iemand anders vragen.
 • uitleg vragen en/of geven i.v. m. een product en iets bestellen in een winkel
 • op het werk: iemand een opdracht geven, vragen om een probleem op te lossen, uitleg vragen, uitleggen dat je iets verkeerd begrepen hebt, instructies voor een collega formuleren
 • gevoelens t.o.v. een persoon beschrijven (sympathie, antipathie …)
 • een telefoonnummer vragen of geven
 • een telefoongesprek voeren

Vereiste voorkennis

Je moet minstens geslaagd zijn voor niveau 2 (Waystage2).
Tip: vraag aan je leerkracht Nederlands welke spreekklas je best zou volgen.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies