Nederlands voor anderstaligen standaard 1 tot 10

Langerei ma 18:00 - 21:20 09/01 - 15/05 € 75,00
PC Steenbrugge di, do 08:30 - 12:00 07/03 - 11/05 € 75,00
Brugge di, do 13:30 - 17:00 07/03 - 11/05 € 75,00
PC Steenbrugge di, do 08:30 - 12:10 16/05 - 29/06 € 75,00
Brugge di, do 13:30 - 17:10 16/05 - 29/06 € 75,00

ma 09/01 tem 15/05

Langerei

18:00 - 21:20

€ 75,00

60u contact/60u leerplatform

di, do 07/03 tem 11/05

PC Steenbrugge

08:30 - 12:00

€ 75,00

60u contact/60u leerplatform

di, do 07/03 tem 11/05

Brugge

13:30 - 17:00

€ 75,00

60u contact/60u leerplatform

di, do 16/05 tem 29/06

PC Steenbrugge

08:30 - 12:10

€ 75,00

60u contact/60u leerplatform

di, do 16/05 tem 29/06

Brugge

13:30 - 17:10

€ 75,00

60u contact/60u leerplatform

Algemene info

NT2 taal niveau 8

Snel Nederlands - Vlaams - leren spreken met een intensieve cursus Vlaams Nederlands anderstaligen van 80, 120 of 180u. Voor inburgeraars, migranten, anderstaligen, jongeren en volwassenen, voor elke leeftijd. De totale cursus Vlaams Nederlands anderstaligen - kortweg Nederlands voor anderstaligen of nog korter NT2 genoemd - telt 10 niveaus. De intensieve cursus Vlaams Nederlands anderstaligen gaat door 1x, 2x, 4x of 5x/week, dag of avond, in Brugge & Blankenberge. Start en instappen is mogelijk in sept, okt, nov, jan, feb, maart, mei. De intensieve cursus Vlaams Nederlands anderstaligen is er voor beginners en gevorderden.


Waarom Nederlands leren met een intensieve cursus Vlaams Nederlands van SNT

Aan SNT kan je met een intensieve cursus Vlaams Nederlands anderstaligen snel en grondig Vlaams leren als tweede taal. Het SNT lerarenteam ontwikkelde zelf een cursusreeks NT2. Je zal de Vlaams Nederlandse taal leren begrijpen, lezen, spreken en schrijven voor alledaagse situaties, om verder te studeren of je kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. De intensieve cursus Vlaams Nederlands anderstaligen focust op de gesproken Nederlandse taal (Vlaamse taal).

Met onze intensieve of minder intensieve cursus Nederlands tweede taal leer je snel Nederlands spreken. Er is een standaard, verkort of verlengd traject NT2.  Daarnaast zijn er ter ondersteuning spreekklassen op verschillende niveaus. Heb je niveau 6 achter de rug, kan je je naast de gewone taalcursus Nederlands voor anderstaligen aanvullend in de Nederlandse taal bekwamen via de cursussen: Nederlands voorbereiding hoger onderwijs, zakelijk Nederlands of grammatica en spelling.

Wie tijdens het  Nederlands leren problemen heeft met de uitspraak van de Nederlandse taal krijgt van SNT gratis logopedie.

Wil je met een cursus Vlaams Nederlands starten maar heb je nog nooit eerder een cursus Nederlands voor anderstaligen gevolgd, dan moet je je eerst aanmelden bij het Agentschap Integratie en Inburgering, Baron Ruzettelaan 27-29, 8310 Brugge (Assebroek) 0032(0)50 34 88 08 of surf naar de site van het Agentschap Integratie en Inburgering. De openingsuren voor Brugge vind je hier.

Officiële naam cursus Nederlands voor anderstaligen 8

Nederlands voor anderstaligen Vantage schriftelijk, richtgraad 3.2 (deel van ERK taalniveau B2)
(meer info>klik hier)

Inhoud

Nederlands voor anderstaligen leren | Cursus Nederlands voor anderstaligen 8

 • Deze cursus volgt op Nederlands 5 en 6 (richtgraad 2.3 en 2.4))
 • Na Nederlands 6  kan je over alle vertrouwde onderwerpen communiceren. In Nederlands 7 en 8 gaan we een stap verder. Je leert adequaat en vlot communiceren ook over abstracte en technische onderwerpen. Een gesprek met een moedertaalspreker moet zonder inspanning verlopen. Alhoewel alle vaardigheden aan bod komen, ligt de nadruk hier toch vooral op lezen en schrijven. Je zal moeilijke teksten leren begrijpen. Er zal veel tijd besteed worden aan het aanleren en inoefenen van nieuwe woordenschat. Nieuwe grammatica hoef je niet meer te leren maar we blijven oefenen.
 • In dit niveau 8 zal je een deel van de leerstof via ons elektronisch leerplatform zelf moeten verwerken. Je kan wel zelf beslissen of je dit dan wel zelfstandig thuis of samen met een SNT leerkracht in de klas wil doen. Op die manier kan je er voor kiezen om minder dagen naar ons centrum te komen en toch een volledig niveau in dezelfde tijd te verwerken.
 • In elk thema vind je deze 4 vaste rubrieken:
  * Werkwoorden om niet over te slaan: bv. opschrijven, overschrijven, beschrijven …
  * De slimste mens: een puzzel met interessante woorden
  * Vaste voorzetsels
  * Zeg het met verve: interessante uitdrukkingen

Vereiste voorkennis

Geslaagd zijn voor Nederlands voor anderstaligen Threshold 3 mondeling persoonlijk en schriftelijk persoonlijk, richtgraad 2.3 én Threshold 4 mondeling publiek & schriftelijk publiek, richtgraad 2.4 (deel van ERK taalniveau B1) of slagen voor een toelatingsproef.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies