Nederlands voor anderstaligen standaard 1 tot 10

Langerei wo 18:00 - 21:20 11/01 - 28/06 € 75,00
PC Steenbrugge ma, wo, vr 13:30 - 16:50 06/03 - 12/05 € 75,00
Brugge ma, wo, vr 08:30 - 12:00 15/05 - 30/06 € 75,00

wo 11/01 tem 28/06

Langerei

18:00 - 21:20

€ 75,00

60u contact/30u leerplatform/30u online

ma, wo, vr 06/03 tem 12/05

PC Steenbrugge

13:30 - 16:50

€ 75,00

60u contact/30u leerplatform/30u online

ma, wo, vr 15/05 tem 30/06

Brugge

08:30 - 12:00

€ 75,00

60u contact/30u leerplatform/30u online

Algemene info

Taalcursus Nederlands – NT2 Nederlands niveau 9

Snel Nederlands leren spreken voor alle niet-Nederlandstaligen met een intensieve taalcursus Nederlands van 80, 120 of 180u. Voor inburgeraars, migranten, anderstaligen, jongeren en volwassenen, voor elke leeftijd. De totale taalcursus Nederlands - Nederlands voor anderstaligen of ook wel NT2 (Nederlands tweede taal genoemd) - telt 10 niveaus. De taalcursus Nederlands gaat door 1x, 2x, 4x of 5x/week, dag of avond, in SNT Brugge en Blankenberge. Start en instappen is mogelijk in september, oktober, november, januari, februari, maart, mei. De taalcursus Nederlands is er voor beginners en gevorderden.

Waarom Nederlands leren met een taalcursus Nederlands van SNT

Aan SNT kan je met een taalcursus Nederlands voor anderstaligen snel en grondig NT2 Nederlands leren. Het SNT NT2-lerarenteam ontwikkelde zelf de cursus NT2 Nederlands. Je zal het Nederlands als tweede taal leren begrijpen, lezen, spreken en schrijven voor alledaagse situaties, om verder te studeren of je kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. De taalcursus Nederlands focust op de gesproken Nederlandse taal (Vlaamse taal).

Met onze intensieve of minder intensieve cursus Nederlands tweede taal leer je snel Nederlands spreken. Er is een standaard, verkort of verlengd traject NT2.  Daarnaast zijn er ter ondersteuning spreekklassen op verschillende niveaus. Heb je niveau 6 achter de rug, kan je je naast de gewone taalcursus Nederlands voor anderstaligen aanvullend in de Nederlandse taal bekwamen via de cursussen: Nederlands voorbereiding hoger onderwijs, zakelijk Nederlands of grammatica en spelling.

Wie tijdens het  Nederlands leren problemen heeft met de uitspraak van de Nederlandse taal krijgt van SNT gratis logopedie.

Wil je met een taalcursus Nederlands starten maar heb je nog nooit eerder een taalcursus Nederlands voor anderstaligen gevolgd, dan moet je je eerst aanmelden bij het Agentschap Integratie en Inburgering, Baron Ruzettelaan 27-29, 8310 Brugge (Assebroek) 0032(0)50 34 88 08 of surf naar de site van het Agentschap Integratie en Inburgering. De openingsuren voor Brugge vind je hier.

Officiële naam taalcursus Nederlands voor anderstaligen 9

Nederlands voor anderstaligen Effectiveness mondeling, richtgraad 4.1 (deel van ERK taalniveau C1)
(meer info>klik hier)

Inhoud

Taalcursus Nederlands voor anderstaligen 9

Deze cursus volgt op Nederlands 8 (richtgraad 3.2). Je kan ook doorstromen uit Nederlands 7 ( richtgraad 3.1 ). Dit is het niveau  van de uitgebreide talige zelfstandigheid. Alhoewel alle vaardigheden aan bod komen, ligt de nadruk in de taalcursus Nederlands 9 op luisteren en spreken. Het doel voor de cursist is spontaan, zonder moeite en redelijk nauwkeurig communiceren, ook over complexe onderwerpen.
Uiteraard blijven we oefenen op grammatica en zinsstructuren en de woordenschat wordt uitgebreid. Dit alles aan de hand van materiaal dat de leerkrachten zelf gemaakt hebben en op basis van interessante thema’s (typisch, jong van hart, santé, criminaliteit …). In de les leer je omgaan met lange, moeilijke luisterteksten. Je leert een vlotte presentatie geven en er wordt aandacht besteed aan de samenhang in gesproken teksten.

In niveau 9 zal je een deel van de leerstof via ons elektronisch leerplatform zelf moeten verwerken. Je kan wel zelf beslissen of je dit dan wel zelfstandig thuis of samen met een SNT leerkracht in de klas wil doen. Op die manier kan je er voor kiezen om minder dagen naar ons centrum te komen en toch een volledig niveau in dezelfde tijd te verwerken.

Vereiste voorkennis

Geslaagd zijn voor Nederlands voor anderstaligen Vantage mondeling, richtgraad 3.1 (deel van ERK taalniveau B2) of slagen voor een toelatingsproef.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies