Nederlands voor anderstaligen standaard 1 tot 10

Langerei di 18:00 - 21:20 10/01 - 09/05 € 75,00
Brugge di, do 08:30 - 11:50 07/03 - 11/05 € 75,00
Brugge di, do 13:30 - 17:00 16/05 - 29/06 € 75,00

di 10/01 tem 09/05

Langerei

18:00 - 21:20

€ 75,00

60u contact/60u leerplatform

di, do 07/03 tem 11/05

Brugge

08:30 - 11:50

€ 75,00

60u contact/60u leerplatform

di, do 16/05 tem 29/06

Brugge

13:30 - 17:00

€ 75,00

60u contact/60u leerplatform

Algemene info

Nederlands leren spreken in Brugge & Blankenberge niveau 10

Jaarlijks meer dan 1.000 mensen studeren Nederlands aan SNT Brugge & Blankenberge. Zij willen snel Nederlands leren spreken met een intensieve opleiding Nederlands anderstaligen van 80, 120 of 180u. Dit zijn cursussen Nederlands voor inburgeraars, migranten, anderstaligen, jongeren en volwassenen, voor elke leeftijd. Voor een meerderheid is de cursus helemaal gratis - zie rubriek vrijstellingen. De anderen betalen maximum € 0,30 per lesuur.

De totale SNT opleiding Nederlands anderstaligen - ook wel NT2 genoemd - telt 10 niveaus. De opleiding Nederlands anderstaligen gaat door 1x, 2x, 4x of 5x/week, dag of avond, in Brugge & Blankenberge. Start en instappen is mogelijk in september, oktober, november, januari, februari, maart, mei. De opleiding Nederlands anderstaligen is er voor beginners en gevorderden.

Waarom Nederlands leren met een opleiding Nederlands anderstaligen van SNT

Aan SNT kan je met een intensieve opleiding Nederlands anderstaligen snel en grondig Nederlands leren als tweede taal (NT2). Het SNT NT2-lerarenteam ontwikkelde zelf de cursus NT2.  Je krijgt hem gratis bij je eerste les! Je zal de Nederlandse taal leren begrijpen, lezen, spreken en schrijven voor alledaagse situaties, om verder te studeren of je kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. De opleiding Nederlands anderstaligen focust op de gesproken Nederlandse taal (Vlaamse taal).

Met onze intensieve of minder intensieve cursus Nederlands tweede taal leer je snel Nederlands spreken. Er is een standaard, verkort of verlengd traject NT2.  Daarnaast zijn er ter ondersteuning spreekklassen op verschillende niveaus. Heb je niveau 6 achter de rug, kan je je naast de gewone taalcursus Nederlands voor anderstaligen aanvullend in de Nederlandse taal bekwamen via de cursussen: Nederlands voorbereiding hoger onderwijs, zakelijk Nederlands of  grammatica en spelling.

Wie tijdens het  Nederlands leren problemen heeft met de uitspraak van de Nederlandse taal krijgt van SNT gratis logopedie.


Wil je in het volwassenenonderwijs met een opleiding Nederlands starten maar heb je nog nooit eerder een opleiding Nederlands anderstaligen gevolgd, dan moet je je eerst aanmelden bij het Agentschap Integratie en Inburgering, Baron Ruzettelaan 27-29, 8310 Brugge (Assebroek)  0032(0)50 34 88 08 of surf naar de site van het Agentschap Integratie en Inburgering. De openingsuren voor Brugge vind je hier.

Officiële naam cursus Nederlands voor anderstaligen 10

Nederlands voor anderstaligen Effectiveness schriftelijk, richtgraad 4.2 (deel van ERK taalniveau C2)
(meer info>klik hier)

Inhoud

Opleiding Nederlands voor anderstaligen niveau 10

Deze cursus volgt op Nederlands 9 (richtgraad 4.1). Je kan ook doorstromen uit Nederlands 8 (richtgraad 3.2). Niveau 10 (4.2) is het hoogste niveau, tevens het niveau van de uitgebreide talige zelfstandigheid.  Wie slaagt voor 4.1 en 4.2 krijgt het certificaat Nederlands voor anderstaligen C1.
Alhoewel alle vaardigheden aan bod komen, ligt de nadruk in Nederlands 10 op schrijven en lezen. Je leert lange, moeilijke teksten begrijpen en een goed gestructureerde tekst schrijven over complexe onderwerpen. Er wordt hard gewerkt aan samenhang in teksten via verbindingswoorden.
Uiteraard blijven we - zoals tijdens de hele opleiding Nederlands - oefenen op grammatica en zinsstructuren en de woordenschat wordt uitgebreid. Dit alles aan de hand van materiaal dat de leerkrachten zelf gemaakt hebben en op basis van interessante thema’s (Met andere woorden, wie schrijft die blijft, Ik KOM_PAS_VRIJ, sprookjes, cultuur …). De opleiding Nederlands 10 wordt meestal aangeboden als gecombineerd onderwijs. De ene helft van de lessen zijn contactlessen, de andere helft van de lessen werk je individueel - zelfstandig thuis of samen met een SNT-leerkracht op school - af via ons leerplatform.

Vereiste voorkennis

Geslaagd zijn voor Nederlands voor anderstaligen Vantage schriftelijk, richtgraad 3.2 (deel van ERK taalniveau B2) of slagen voor een toelatingsproef.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies