Nederlands voor anderstaligen verkort 1 tot 6

Langerei ma, wo 18:00 - 21:45 27/03 - 12/06 € 51,00
Langerei ma, di, wo, do, vr 13:30 - 17:15 17/04 - 10/05 € 51,00
Langerei ma, di, wo, do, vr 13:30 - 17:15 07/06 - 30/06 € 51,00

ma, wo 27/03 tem 12/06

Langerei

18:00 - 21:45

€ 51,00

ma, di, wo, do, vr 17/04 tem 10/05

Langerei

13:30 - 17:15

€ 51,00

ma, di, wo, do, vr 07/06 tem 30/06

Langerei

13:30 - 17:15

€ 51,00

Algemene info

Snelcursus Nederlands voor anderstaligen (NT2) verkort traject niveau 2

Het verkort traject niveau 2  is een snelcursus Nederlands voor anderstaligen  van 80 lestijden en is een vervolg op de snelcursus Nederlands voor anderstaligen verkort traject niveau 1. Deze snelcursus is bedoeld voor cursisten die snel leren of hoger geschoold zijn (doorverwijzing Huis van het Nederlands is nodig, zie verder). De totale cursus Nederlands - Nederlands voor anderstaligen of kortweg NT2 genoemd - telt 10 niveaus. Het verkort traject via de snelcursus nederlands voor anderstaligen loopt tot en met niveau 6, daarna kan je verder Nederlands leren tot niveau 10 in het standaardtraject. De snelcursus Nederlands voor anderstaligen gaat door in Brugge 2x of 5x per week, naargelang je gekozen hebt voor een dagcursus of avondcursus. Niveau 1 van de snelcursus Nederlands voor anderstaligen start in september en januari. Voor de andere groepen Nederlands voor anderstaligen van het standaardtraject zijn er instapmomenten in september, oktober, november, januari, februari, maart, mei.

Wil je met een cursus Nederlands starten maar heb je nog nooit eerder een cursus Nederlands voor anderstaligen gevolgd, dan moet je je eerst aanmelden bij het Agentschap Integratie en Inburgering, Baron Ruzettelaan 27-29, 8310 Brugge (Assebroek) 0032(0)2 701 78 10 of  surf naar de site van het Agentschap Integratie en Inburgering. Op basis van een intake zal een medewerker van het Huis van het Nederlands je doorverwijzen naar de meest geschikte cursus, bijvoorbeeld het verkort traject NT2. De openingsuren voor Brugge vind je hier.

Waarom Nederlands leren met een snelcursus Nederlands voor anderstaligen van SNT

Aan SNT kan je met een snelcursus Nederlands voor anderstaligen snel en grondig Nederlands leren spreken als tweede taal (NT2). Ons NT2-lerarenteam ontwikkelde zelf de volledige NT2 cursus. Je zal de Nederlandse taal leren begrijpen, lezen, spreken en schrijven voor alledaagse situaties, om verder te studeren of je kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. De cursus Nederlands voor anderstaligen focust op de gesproken Nederlandse taal (Vlaamse taal).

Aan SNT kan je Nederlands leren met een intensieve en minder intensieve cursus Nederlandse taal. Er is een standaard, verkort of verlengd traject NT2. Ter ondersteuning zijn er spreekklassen op verschillende niveaus en er is een aparte Lees- en schrijfklas.. Vanaf  niveau 7 kan je je extra in de Nederlandse taal bekwamen via de cursussen: Nederlands voorbereiding hoger onderwijs, zakelijk Nederlands of grammatica en spelling.

Wie tijdens het Nederlands leren problemen heeft met de uitspraak van de Nederlandse taal krijgt van SNT gratis logopedie.

Officiële naam snelcursus Nederlands voor anderstaligen verkort traject 2

Nederlands voor anderstaligen Waystage mondeling & schriftelijk, richtgraad 1.2, ERK taalniveau A2
(meer info>klik hier)

Inhoud

Nederlands voor anderstaligen leren | Snelcursus Nederlands voor anderstaligen verkort traject 2

Wie de Belgische nationaliteit wil, moet één van onze landstalen kennen. En dat minstens op niveau A2 van het Europees referentiekader voor talen; dit is het niveau 2 aan SNT. Meer info over taalkennis en Belgische nationaliteit.
Dit betekent de zinnen en meest frequente woorden kunnen begrijpen die betrekking hebben op persoonlijke elementen (vb. basisinformatie over zichzelf, de familie, winkelen, werk). Korte eenvoudige teksten lezen lukt, net als specifieke voorspelbare informatie terugvinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals reclame en menu's. Men moet kunnen communiceren over eenvoudige, alledaagse taken en eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken. Tot slot moet men korte, eenvoudige notities kunnen nemen die betrekking hebben op directe behoeften en persoonlijke brieven kunnen schrijven.

  • Deze cursus volgt op Nederlands 1 of richtgraad 1.1. Na deze 80 lestijden kan je communiceren over persoonlijke zaken en over alles uit je directe omgeving.
  • Je kan kiezen tussen 2 of 5 keer per week les.
  • We oefenen op de vaardigheden luisteren, lezen, spreken en schrijven. Je leert natuurlijk heel veel nieuwe woorden en we werken verder aan de basis van de grammatica.
  • We werken met een gratis cursus die de leerkrachten zelf gemaakt hebben.
  • Onze logopedistes geven uitspraakles in de klas en helpen cursisten met uitspraakproblemen.

Vereiste voorkennis

Geslaagd zijn voor Nederlands voor anderstaligen Breakthrough persoonlijk & publiek, richtgraad 1.1, ERK taalniveau A1 of slagen voor een toelatingsproef.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies