Portugees - kies een niveau

Deze cursus is nu niet beschikbaar. Hij wordt eventueel opgenomen in een volgende planning.

Deze cursus is nu niet beschikbaar. Hij wordt eventueel opgenomen in een volgende planning.

Algemene info

Taalcursus Portugees | Opleiding Portugees

Portugees 7 = Portugees Vantage 1A & 1B, richtgraad 3.1 (deel van ERK taalniveau B2) (meer info>klik hier)

Met een taalcursus Portugees van SNT te Brugge of Blankenberge kan je makkelijk de Portugese grammatica en woordenschat leren. Elke cursus Portugees gaat door 1x per week, als dagcursus en/of als avondcursus. Wil je met onze taalcursus Portugees grondig de Portugese grammatica en woordenschat leren, kan je tot 10 niveaus volgen. Elke taalcursus Portugees is opgesplitst in 2 semesters van elk 15 weken. De lessen worden gegeven in het Europees Portugees (zoals gesproken in Portugal). Omdat het Braziliaans Portugees, de Braziliaanse variant van het Portugees, de meest gesproken versie van het Portugees is, wordt ook aandacht besteed aan de onderlinge verschillen qua uitspraak en woordenschat. Wil je met een taalcursus Portugees starten, of je bijscholen in de Portugese grammatica en woordenschat, kan je aanvangen in september en januari. In het volwassenenonderwijs Portugese grammatica en woordenschat leren met een taalcursus Portugees van SNT is geschikt voor jong en oud, van 16 tot 90 jaar.

Waarom Portugees leren met een taalcursus Portugees van SNT?

Portugees staat in de top 10 van meest gesproken talen. Portugees op reis, interesse voor de Portugese cultuur … zijn enkele van de belangrijkste redenen om Portugees te volgen. De SNT taalcursus Portugees met aandacht voor Portugese grammatica en woordenschat is tevens uiterst geschikt voor jongeren die willen beginnen met een opleiding Portugees in het vooruitzicht van taalstudies in het hoger onderwijs. Heb je de Portugese grammatica en woordenschat voldoende onder de knie, kan je Portugees spreken met ongeveer 210 miljoen moedertaalsprekers verspreid over verschillende continenten: Portugal (Madeira en Azoren), Brazilië, Angola, Mozambique, São Tomé en Principe, Guinee-Bissau, Oost-Timor, Macau en Kaapverdië, Daman en Diu, Goa.

Officiële naam cursus Portugees 7

Portugees Vantage 1A & 1B, richtgraad 3.1 (deel van ERK taalniveau B2)
(meer info>klik hier)

Inhoud

Portugees leren | Cursus Portugees 7

Hier enkele items uit de cursus Portugees 7.

 • Woordenschat/thema’s
  • Herhaling van items vorige jaren
  • Leefomstandigheden + Persoonlijke visie over bepaalde leefomstandigheden
  • Gevoelens
  • Plannen
  • Vrijetijdsbesteding
  • Culturele informatie
  • Non-verbale communicatie (Gestos :aproximação, detrás de orelha... mão nas costas, abraço, braço dado, a importância dos olhos)
  • Eigenschappen van mondelinge communicatie (intonatie, ritme, gebaren …)
  • Afrikaanse landen waar Portugees gesproken wordt
  • Actuele problematieken: overbevolking, economische crisis, ...
  • Historische mijlpalen
 • Grammatica
  • Uitdieping en verfijning van vroegere items
  • Gebruik van de “Conjuntivo”: (Pretérito Perfeito / Mais-que-perfeito / Futuro Composto)
  • Bijzinnen van tijd, doel, voorwaarde en toegeving
  • Werkwoordelijke eindgroepen
  • Plaats van de bijvoeglijke naamwoorden
  • Worden en de passieve vorm
  • Interpunctie
  • Werkwoordconstructie (Perífrasis)
  • Werkwoorden met  vaste voorzetsels
  • Betrekkelijke voornaamwoorden
  • A macroestrutura do texto a sua sintaxe e as suas características
  • Fórmulas e expressões específicas de cada um dos diferentes tipos de texto
  • Trabalhar a legibilidade de textos funcionais
   * Reconhecer os tipos de linguagem e as suas características
  • Figuras de retórica: identificação e significado
  • Sinónimos de palavras correntes com particular atenção para as expressões idiomáticas
  • Prefixos e sufixos; prefixos e latina
  • Valores semânticos dos sufixos e prefixos

Vereiste voorkennis

Geslaagd zijn voor Portugees Threshold 4A & 4B, richtgraad 2.4, ERK taalniveau B1 of slagen voor een toelatingsproef.

 

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies