Bijkomende inlichtingen

 • Breng de eerste les je inschrijvingsfiche of betalingsbewijs mee.
 • Controleer de datum van je eerste les en de lesplaats op je inschrijvingsfiche of betalingsbewijs.
 • Bereikbaarheid en parkeren verschillende lesplaatsen: zie https://www.snt.be/centrum/lesplaatsen.
 • Heb je recht op educatief verlof of vormingsverlof: vraag het aanvraagattest op het secretariaat.
 • Heb je recht op Vlaams opleidingsverlof: alle nodige gegevens vind je op je inschrijvingsfiche of betalingsbewijs. Meer info over deze stelsels: https://www.snt.be/praktische-info.
 • Heb je recht op een vrijstelling (VDAB, OCMW, arbeidsongeschiktheid 66% …; zie https://www.snt.be/praktische-info). Breng tijdig (d.i. vóór 1/3 van de cursus verstreken is) een geldig vrijstellingsattest binnen op het secretariaat.
 • Vragen of verdere info nodig? Surf naar www.snt.be of contacteer het secretariaat.
 • Betaalde inschrijvingsgelden kunnen niet meer terugbetaald worden.
 • In ons centrum geldt een algemeen rook- en alcoholverbod.
 • In de lesplaats “Arsenaalstraat” zijn automaten ter beschikking met warme dranken, frisdranken en koekjes aan democratische prijzen. In de andere lesplaatsen is het aanbod beperkter of geldt een andere regeling. Meer info bij de leerkracht. Het nuttigen van etenswaren en dranken in de klaslokalen is verboden.
 • Gelieve je gsm/smartphone tijdens de les uit te schakelen.
 • Half november en eind april ontvang je in de klas een gratis nummer van het schooltijdschrift “SNT INFO”. Naast het lessenrooster vind je er informatie over educatief verlof, Vlaams opleidingsverlof, vormingsverlof en andere wetenswaardigheden.
 • Je hebt recht op één studentenkaart per schooljaar, te verkrijgen op het secretariaat. Duplicaten zijn verkrijgbaar tegen € 1,00.
 • Het is niet toegelaten niet-ingeschreven personen (kinderen …) of huisdieren mee te brengen naar de les.
 • Info over handboeken en cursusmateriaal: zie https://www.snt.be/praktische-info.
 • Je persoonsgegevens worden opgenomen in de bestanden van SNT, Arsenaalstraat 4, 8000 Brugge. Ze worden verwerkt in het kader van de cursistenadministratie van SNT, het gemeentelijk onderwijs en het departement Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, conform met de vigerende wetgeving. Indien gewenst kan je je gegevens inzien en - indien nodig - laten verbeteren.

Uitgebreid centrumreglement en verdere info: www.snt.be.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies