Kinderbijslag en Volwassenenonderwijs

Recht op kinderbijslag?

Op de website www.famifed.be vind je informatie omtrent het recht op kinderbijslag. We zetten hier even de belangrijkste elementen op een rij die van toepassing zijn voor het volwassenenonderwijs.
 

Voorwaarden?

Voor kinderen van 0 tot 18 jaar zijn er geen voorwaarden: ze krijgen kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 worden.

Van 18 tot 25 zijn er voorwaarden:

  • De jongere moet onderwijs of een opleiding volgen.
  • De jongere mag maar beperkt werken of maar een klein inkomen hebben uit werk of een sociale uitkering.

Ook in het volwassenenonderwijs?

  • Je moet minstens 17 uren per week les volgen (1 uur = 60 minuten; KB. 10 augustus 2005).
  • De lessen mogen gevolgd worden in het volwassenenonderwijs.
  • Je moet regelmatig de lessen volgen.
  • In dat geval krijgt de jongere een formulier van het kinderbijslagfonds dat door de school moet worden ingevuld ("Kinderbijslag na de leerplicht").

Voor andere gevallen (kind huwt, kind schrijft zich in als werkzoekende, kind stopt met opleiding, kind volgt hoger onderwijs ...) verwijzen we graag naar de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (www.famifed.be) of een kinderbijslagfonds.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies