Vrijstelling van inschrijvingsgeld

1 Voorwaarden voor volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld; 2 Voorwaarden voor gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld

Vrijstellingen, volledig of gedeeltelijk

Er zijn heel wat vrijstellingen van inschrijvingsgeld mogelijk, volledig of gedeeltelijk. Voor een volledige en up-to-date lijst verwijzen we graag naar de site van Onderwijs Vlaanderen.

Datum op een vrijstellingsattest

Voor de geldigheid van een vrijstellingsattest is ook de datum vermeld op het afgegeven attest van belang. De datum mag maximum één maand vóór of maximum één maand na de inschrijvingsdatum zijn en mag de registratiedatum van de cursus niet overschrijden. (De registratiedatum valt op 1/3 van de effectieve lessen. Bij twijfel raadpleeg het SNT-secretariaat.)

Uitzonderingen: 

  • Het attest van LOI, Rode Kruis, Fedasil is slechts 2 weken geldig. Enkel inschrijven binnen deze periode is mogelijk.
  • De datum op het attest van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap mag de datum van inschrijving met meer dan één maand voorafgaan.

Indienen vrijstellingsattest

Breng je vrijstellingsattest bij voorkeur mee bij inschrijving, dan wordt de vrijstelling onmiddellijk toegekend. Heb je recht op een vrijstelling, maar heb je het attest niet mee bij inschrijving, breng het dan binnen tegen de eerste les na inschrijving en uiterlijk vóór de registratiedatum.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies