Waar, hoe en wanneer inschrijven

1   Inschrijven vóór je 1ste effectieve les

Je aanwezigheden kunnen maar genoteerd vanaf het moment dat je inschrijving volledig is afgehandeld - en die zijn belangrijk voor wie educatief verlof opneemt. Schrijf dus, indien enigszins mogelijk, in vóór je 1ste effectieve les. Kan je de eerste les(sen) om één of andere reden nog niet aanwezig zijn, kan je je inschrijving uitstellen tot net voor je eerste effectieve les. Let wel, je loopt dan wel het risico dat de cursus al volzet is. Is 1/3 van de lessen verstreken, dan is inschrijven niet meer mogelijk. Met dank voor je medewerking.

2   Leeftijdsvoorwaarde en wettig verblijf

Klik hier.

3   Inschrijvingen voor vestigingen in Brugge Arsenaalstraat, de Tol, Begijnhof, Middenschool H. Losschaertstraat, Langerei, Ten Boomgaarde Sint-Michiels, Aan de Plas Sint-Pieters, Levensvreugde Lissewege, Sint-Andries en Sint-Michiels

Inschrijvingen:

Alle afdelingen behalve NT2 (Nederlands voor anderstaligen):

 • online (24/24, 7/7)
 • telefonisch (050 44 11 40, tijdens de openingsuren  van maandag tot en met zaterdagmiddag); schrijf je telefonisch in, dan krijg je een vraag tot overschrijving toegestuurd*.
 • het secretariaat is gesloten van zaterdag 24 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023
 • het secretariaat is gesloten van maandag 20 t.e.m. zondag 26 februari 2023
 • het secretariaat is uitzonderlijk gesloten op 10 maart 2023 vanaf 12.00 uur.
 • het secretariaat is geloten van maandag 3 tot en met zondag 16 april 2023
 • het secretariaat is geloten van donderdag 18 tot en met zondag 21 mei 2023
 • het secretariaat is gesloten op 1 juli 2023 maar open op 3 juli 2023 en 4 juli 2023
 • het secretariaat is gesloten van 5 juli tot en met 16 augustus 2022
 • start lessen schooljaar 2023-2024: 4 september 2023

NT2:

 • op het secretariaat, op dagen waarop je al voor les in het centrum aanwezig bent of na afspraak, tijdens de openingsuren .
 • wil je voor het eerst Nederlands voor anderstaligen volgen, ga dan eerst naar het Agentschap voor Integratie en Inburgering. (Voor Brugge: Baron Ruzettelaan 27-29, 8310 Brugge, 02 701 78 10)
   

Extra info 

 • Permanent online inschrijvingen 7/7, 24/24 ook tijdens de schoolvakanties voor Talen, Vlaamse gebarentaal, Koken, Mode, Fotografie en Computer. Algemene voorwaarden en werkwijze online inschrijven**.
 • Je kan niet online inschrijven voor Nederlands voor anderstaligen.
 • Betalen kan cash, met bancontact, VISA/Mastercard of met opleidingscheques. Opleidingscheques worden aanvaard.  Opgelet: de opleidingen die in aanmerking komen voor opleidingscheques zijn gewijzigd met ingang van 1 september 2019. Kijk via de 'opleidingsdatabank' na of je opleiding recht geeft op opleidingscheques. Men is slechts geldig ingeschreven nadat het inschrijvingsgeld inclusief het bij College van Burgemeester en Schepenen vastgelegde extra onkostenbedrag is betaald en/of het attest van vrijstelling werd ingediend.

4   Inschrijvingen voor vestiging Blankenberge

4.1. alle afdelingen m.u.v. NT2: zie hierboven

4.2 Nederlands voor anderstaligen in Blankenberge

 • Inschrijving voor Nederlands anderstaligen te Blankenberge enkel via SNT (via de leerkracht, telefonisch op 050 44 11 40 (zie hoger) of op het SNT-secretariaat in de Arsenaalstraat 4 in Brugge).
 • in de eerste lesweek zal een SNT-secretariaatsmedewerker aanwezig zijn in de Bollaard (tweede verdieping, in de klas). Geen inschrijvingen of inlichtingen op het secretariaat van het dienstencentrum!
 • Voor een vrijstelling van inschrijvingsgeld kunnen NT2-cursisten ook contact opnemen met het OCMW van Blankenberge, de VDAB of het Agentschap Integratie en Inburgering. 
 • OCMW Blankenberge: Kelly De Preester, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge, kelly.depreester@blankenberge.be 

5 Verhoging inschrijvingsgeld bij 4de inschrijving van dezelfde module

Als je binnen een periode van 6 schooljaren – startend vanaf 1 september 2019 – dezelfde module al 3 keer volgde, betaal je vanaf de 4e inschrijving meer inschrijvingsgeld:

• Voor volledig betalende cursisten en gedeeltelijk vrijgestelde cursisten (die ofwel € 0,60 of € 0,30 betaalden) bedraagt het verhoogde inschrijvingsgeld € 3,00 per lestijd.
• Voor volledig vrijgestelde cursisten bedraagt het verhoogde inschrijvingsgeld € 1,50 per lestijd.

6   Bijkomende informatie

 • Bij telefonische inschrijving met betaling via overschrijving wordt steeds gevraagd het volledige inschrijvingsbedrag binnen de 7 dagen te storten.
 • * Bij betaling via overschrijving behoudt SNT zich het recht voor om de inschrijving te annuleren, indien er geen feitelijke betaling is gebeurd op rekeningnummer van Belfius: IBAN BE80 0910 2165 5277, BIC GKCCBEBB, binnen de 7 werkdagen na de inschrijving.
 • ** Bij online inschrijving behoudt SNT zich het recht voor om de inschrijving te annuleren wanneer je niet voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden.
 • Heb je recht op gehele of gedeeltelijke vrijstelling, dan wordt jou na overhandiging van het juiste attest binnen de gestelde termijn aan het SNT-secretariaat, het te veel gestorte terugbetaald op je rekeningnummer. Dezelfde procedure geldt ook voor telefonische inschrijving waarbij je gebruik wenst te maken van opleidingscheques voor betaling van het inschrijvings- en/of cursusgeld.
 • SNT legt geen wachtlijsten aan. Reservatie van inschrijvingsplaatsen en/of inschrijvingen via email, mits toestemming van de directie, kan enkel voor organisaties of bedrijven die een meervoudige inschrijving doen en betalen via factuur.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies