Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je rubrieken met antwoorden op vragen die geregeld aan onze secretariaatsmedewerkers worden gesteld. Wellicht vind je er ook een antwoord op jouw vraag.
Toch niet gevonden? Contacteer ons telefonisch op 050 44 11 40 of mail naar info@snt.be.

 

 

Parkeren

 • Waar kan ik parkeren?

 • Hoe kan je in de Katelijneparking parkeren aan het cursistentarief van 0,40/uur?

  • Vraag online een PCARD+ aan via www.pcard.be. De aanvraag is gratis.
  • De kaart is geldig in alle parkings van Interparking.
  • Met de kaart kan je de parking in- en uitrijden. Je moet hiervoor enkel je kaart voor de sensor houden (je kaart wordt gescand). De betaling gebeurt achteraf via je kredietkaart of via domiciliëring.
  • Wil je gebruik maken van het cursistentarief, ga dan eerst naar een "validator" om je kaart te scannen. Er hangt een valideerautomaat in de centrale inkomhall van SNT en aan uitgang in de nieuwe traphal. Wie les volgt in de lokalen van de Academie, kan de validator in de Academie gebruiken (in de inkom waar ook de koffie-automaat staat). 
 • Waar en wanneer kan ik de PCARD+ gebruiken?

  • Je kan de PCARD+ gebruiken in alle parkings van Interparking, maar het cursistentarief is enkel geldig in de Katelijneparking en nadat je de kaart "gevalideerd" hebt (zie hierboven) in de school.
 • Kan ik ook bovengronds goedkoper parkeren?

  • Indien je toch bovengronds wil parkeren, kun je (na een registratie in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling) gebruik maken van het cursistentarief  aan de parkeerautomaat. Dan betaal je 5 euro om de volledige lesdag te parkeren in de binnenstad. Voor wie bijvoorbeeld les volgt in de Langerei is dit een goed alternatief.

 

 

Online inschrijven

 • Ik heb online ingeschreven maar de studentenkaart zat er niet bij. Hoe komt dit en hoe kan ik er een krijgen?

  • De studentenkaart wordt afgedrukt op speciaal papier.
  • Je kan de kaart aanvragen op het secretariaat in de Arsenaalstraat. Volg je les op een andere lesplaats, dan kan je via mail (info@snt.be) of telefonisch (050 44 11 40) de studentenkaart aanvragen.
 • Als ik me in juni inschrijf, krijg ik dan eind augustus een herinnering dat de lessen starten?

  • In principe niet. Bij inschrijving op het secretariaat of telefonisch krijg je een inschrijvingsfiche met daarop de lesplaats en alle lesdata. Bij online-inschrijving krijg je een betalingsbewijs met de begin- en einddatum van de cursus en de lesplaats. De lessen gaan wekelijks door op de op de website vermelde dag en dit op alle schooldagen tussen de vermelde begin- en einddatum. Wil je een inschrijvingsfiche met alle lesdata, dan kan je die aanvragen op het secretariaat, via mail (info@snt.be) of telefonisch (050 44 11 40).
 • Waarom betaal ik bij online inschrijving telkens de éénmalige jaarlijkse VZW-bijdrage? Kan ik deze terug krijgen?

  • Door technische redenen kan de jaarlijks éénmalige VZW-bijdrage per cursist bij een online inschrijving niet verwijderd of geannuleerd worden. Wie deze bijdrage twee of meerdere keren per schooljaar betaalt (of betaald heeft), kan dit terugvorderen via het secretariaat. Stuur een mail met je naam en rekeningnummer naar info@snt.be.

 

 

Wat is de SNT-bibliotheek?

 • In de SNT-bibliotheek, die zich in het secretariaat in de Arsenaalstraat bevindt, vind je leesboekjes in in vreemde talen die werden aangepast naar diverse taalniveaus in diverse talen.
 • Hoe kan ik gebruik maken van de SNT-bibliotheek?

  • Kom langs op het secretariaat. Je krijgt er een lijst met beschikbare boekjes, je maakt je keuze en je kan het boekje drie weken bijhouden. We vragen een waarborg van 10 euro, eenmalig te betalen. Dat bedrag krijg je terug zodra je beslist geen boekjes meer te willen ontlenen.
  • Beschikbare talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands voor anderstaligen, Portugees, Spaans, Russisch
 • Hoe lang mag ik boekjes ontlenen?

  • Drie weken.
 • Krijg ik mijn 10 € terug wanneer ik geen gebruik meer wil maken van de bib? M.a.w.: is het een waarborg of lidgeld?

  • Het is een waarborg die je terugkrijgt zodra je beslist geen boekjes meer te willen ontlenen.
 • Mag ik ook boekjes ontlenen en houden tijdens de zomervakantie?

  • Neen. Net vóór de zomervakantie wordt de SNT-bibliotheek gecontroleerd waardoor er geen ontleningen meer mogelijk zijn.

 

 

Vestigingen/lesplaatsen

 

 

Geld/Betalen/Kredietkaarten

 • Aan SNT kan je in de Arsenaalstraat 4 betalen met: cash, bancontact/bankkaart, kredietkaarten VISA en MasterCard en dit zonder extra kosten voor jou. Daarnaast kan je je inschrijvingsgeld ook betalen met opleidingscheques als je er recht op hebt.

 • Kan ik bancontact ook gebruiken voor kleine bedragen?

  • Ja.
 • Kan ik extra geld (bv. € 20) afhalen zoals ik bv. in de supermarkt kan?

  • Neen. Er kan geen extra geld afgehaald worden bij betaling met bancontact op het SNT-secretariaat.
 • Waar is de dichtstbijzijnde bankautomaat?

  • Katelijnepoort Business Center, Baron Ruzettelaan 5, 8310 Brugge
  • Simon Stevinplein 3, 8000 Brugge
  • Vlamingstraat, 8000 Brugge
  • Stationsplein 5, 8000 Brugge

 

 

School en lessen

 • Wanneer is de eerstvolgende opendeurdag?

 • Kan ik een gratis proefles volgen voor ik me inschrijf en betaal?

  • Neen. Enkel wie rechtsgeldig ingeschreven is, mag de les volgen. Indien tijdens de eerste les blijkt dat de cursus niet voor jou geschikt is of niet is wat je ervan had verwacht, kan je je onmiddellijk na de eerste les terug uitschrijven. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald. Voor de kooklessen wordt ook het aangerekende bedrag voor de ingrediënten terugbetaald voor de resterende lessen. De vzw-bijdrage van 3 euro wordt niet terugbetaald.
  • Ja, wanneer je tijdens een aangekondigde open-lesweek komt; meestal de eerste lesweek van september.
 • Hoe kan ik mijn leerkracht contacteren? Mag ik zijn/haar e-mailadres hebben?

  • De leerkracht kan gecontacteerd worden via mail. Meestal wordt het e-mailadres de eerste les meegedeeld. Zo niet, kan je het opvragen via het secretariaat.
  • Je kan ook een mail sturen naar info@snt.be ter attentie van de leerkracht. In dat geval wordt de mail doorgestuurd naar de betrokken leerkracht.
  • De leerkracht wordt niet verwacht zijn mails tijdens schoolvakanties, weekends of andere verlofdagen te verwerken. Gelieve hiermee rekening te houden.
  • Telefoonnummers en/of adresgegevens van leerkrachten worden niet bekendgemaakt.
 • Als ik de lessen niet meer wil volgen, krijg ik dan mijn inschrijvingsgeld terug?

  • Neen. Enkel bij uitschrijving vóór aanvang van de lessen of bij een uitschrijving uiterlijk na één les kan het inschrijvingsgeld worden terugbetaald.
 • Ik heb vroeger al een bepaalde taal gevolgd en ik wil die nu terug opnemen. Ik weet echter niet welk niveau het meest bij mijn kennis past. Hoe weet ik in welk niveau ik moet inschrijven?

  • Schrijf je in aan de balie of telefonisch zal de SNT-medewerker aan de hand van een paar vragen je proberen in het juiste niveau (voorlopig) in te schrijven. Schrijf je online in, doe je best eerst de voorkennistest, zie verder.
  • Tijdens de eerste les zal je gevraagd worden een toelatingsproef af te leggen. Op die manier kan de leerkracht controleren of je in het juiste niveau zit en je - indien nodig – doorverwijzen naar een ander niveau of andere cursus.
  • Wil je vooraf al een eerste inschatting maken van je niveau, dan kan je voor talen voorkennistesten maken. Je vindt de testen via “cursusaanbod”. Kies de gewenste taal en kies een niveau. Rechts vind je een knop “voorkennistest”.Of je klikt meteen hier.

 

 

Nederlands voor anderstaligen

 • Waarom kan ik niet online inschrijven voor de cursus Nederlands?

  • Wie NT2 (Nederlands voor anderstaligen) wil volgen, moet o.m. kunnen aantonen dat hij/zij voldoet aan de voorwaarden van wettig verblijf. Hiervoor moeten de nodige documenten worden voorgelegd en gecontroleerd op het secretariaat. Om na te gaan of een bepaald document als wettig verblijf aanvaard wordt kan u het vademecum wettig verblijf raadplegen.
 • Wat heb ik allemaal nodig op het moment van inschrijving?

  • Identiteitskaart
  • Documenten die het wettig verblijf aantonen
  • Eventueel een vrijstellingsattest (zie vrijstellingen inschrijvingsgeld)
  • Inschrijvingsgeld (tenzij volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld en vzw-bijdrage reeds voldaan); kan betaald worden met cash, bancontact, kredietkaarten VISA en MasterCard.
 • Waar ligt het Agentschap Integratie en Inburgering? Waarom moet ik daar naartoe?

 • Tot wanneer geldt het inburgeringsattest of het inburgeringscontract voor vrijstelling van inschrijvingsgeld voor een cursus Nederlands voor anderstaligen?

 • Mag ik mij in 2 spreekklassen inschrijven?

  • Ja. Je mag je inschrijven voor twee spreekklassen van hetzelfde niveau. Je kan geen spreekklassen volgen van een verschillend niveau. Je moet oefenen op maat en dus kan je maar op één niveau spreekklassen volgen.

 

 

De SNT-studentenkaart

 • Hoe krijg ik mijn SNT-studentenkaart?

  • Je krijgt je studentenkaart onmiddellijk bij inschrijving als je inschrijft aan de balie.
  • Je krijgt je studentenkaart per post als je telefonisch inschrijft.
  • Schrijf je online in en je wenst een SNT-studentenkaart, vraag ze aan via info@snt.be.
 • Werkt de studentenkaart per schooljaar of per kalenderjaar?

  • De studentenkaart is per schooljaar, maar ook wie pas in het tweede semester inschrijft, heeft recht op een studentenkaart tot einde schooljaar.
 • Wat kan ik precies doen met een studentenkaart?

  • Met de studentenkaart kan je korting krijgen in winkels, musea, film- of theatervoorstellingen … zowel in het binnenland als in het buitenland.
 • Hebben jullie een overzicht in welke winkels de studentenkaart kan gebruikt worden?

  • Neen. Er is helaas geen overzicht omdat de korting op basis van een studentenkaart van het volwassenenonderwijs geen officieel gegeven is maar afhangt van de handelaars/uitbaters zelf.

 

 

Schooltreinkaart/treinabonnement

 

 

Cursisten met een handicap

1 Er is individuele ondersteuning voor cursisten met onderstaande functiebeperking

 • Auditieve beperking

Je kan via SNT een tolk Vlaamse gebarentaal aanvragen die je ondersteunt tijdens de lessen.

Tot de doelgroep behoren de cursisten van het secundair volwassenenonderwijs met een auditieve handicap die:

a)   via een tonaal audiometrische test een verlies aantonen van 70 dB of meer aan beide oren, voor de zuivere toon stimuli van 500, 1000 of 2000 Hz (gemiddelde waarde Fletcher-index) en/of een verlies van 70 dB of meer aan het beste oor voor de zuivere toon stimuli van 1000, 2000 en 4000 Hz (gemiddelde waarde).

b)   bij een gemiddeld verlies van minder dan 70 dB, via een vocaal audiometrische test minder dan 30% herkende woorden scoren bij optimale versterking (categorie 4 in de BIAP-classificatie). 

Voor de aanvraagprocedure zie
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14092

Op jouw vraag gebeurt de aanvraag door SNT.

 • Visuele beperking

Je kan via SNT een aanpassing van het lesmateriaal aanvragen: vooral het omzetten naar braille, vergrotende kopieën, digitale omzettingen of grootletterdruk worden hier bedoeld.

Tot de doelgroep behoren de cursisten van het secundair volwassenenonderwijs, met een handicap die bij een eerste aanvraag een recent medisch attest van de behandelende geneesheer-specialist kunnen voorleggen waarin de aard en ernst van de handicap en de noodzaak van het gebruik van aangepast lesmateriaal aangetoond worden.
Voor omzettingen in braille is er geen medisch attest vereist.

Voor de aanvraagprocedure zie
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14092

Op jouw vraag gebeurt de aanvraag door SNT.

2 Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers

3 Vrijstelling van inschrijvingsgeld

Als cursist met een handicap kan je onder strikte voorwaarden aanspraak maken op gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld.

 • Alle cursisten die in het bezit zijn van een van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten:
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt (enkel geldig tot pensioengerechtigde leeftijd);
  • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten (enkel geldig tot pensioengerechtigde leeftijd);
  • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt (enkel geldig tot pensioengerechtigde leeftijd).
 • Gedeeltelijke vrijstelling na 65 jaar. Cursisten die bij inschrijving de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben komen als mindervalide in aanmerking voor gedeeltelijke vrijstelling enkel en alleen als ze volgend attest kunnen voorleggen:
  • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt. Dit attest moet aangevraagd zijn voor de leeftijd van 65 jaar;
  • een attest, uitgereikt door de FOD, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten.

Opgelet: cursisten met een arbeidsongeschiktheid van +66% komen vanaf de leeftijd van 65 jaar niet meer in aanmerking voor een gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies