Veelgestelde vragen: cursisten met een handicap

1 Er is individuele ondersteuning voor cursisten met onderstaande functiebeperking

 • Auditieve beperking

Je kan via SNT een tolk Vlaamse gebarentaal aanvragen die je ondersteunt tijdens de lessen.

Tot de doelgroep behoren de cursisten van het secundair volwassenenonderwijs met een auditieve handicap die:

a)   via een tonaal audiometrische test een verlies aantonen van 70 dB of meer aan beide oren, voor de zuivere toon stimuli van 500, 1000 of 2000 Hz (gemiddelde waarde Fletcher-index) en/of een verlies van 70 dB of meer aan het beste oor voor de zuivere toon stimuli van 1000, 2000 en 4000 Hz (gemiddelde waarde).

b)   bij een gemiddeld verlies van minder dan 70 dB, via een vocaal audiometrische test minder dan 30% herkende woorden scoren bij optimale versterking (categorie 4 in de BIAP-classificatie). 

Voor de aanvraagprocedure zie
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14092

Op jouw vraag gebeurt de aanvraag door SNT.

 • Visuele beperking

Je kan via SNT een aanpassing van het lesmateriaal aanvragen: vooral het omzetten naar braille, vergrotende kopieën, digitale omzettingen of grootletterdruk worden hier bedoeld.

Tot de doelgroep behoren de cursisten van het secundair volwassenenonderwijs, met een handicap die bij een eerste aanvraag een recent medisch attest van de behandelende geneesheer-specialist kunnen voorleggen waarin de aard en ernst van de handicap en de noodzaak van het gebruik van aangepast lesmateriaal aangetoond worden.
Voor omzettingen in braille is er geen medisch attest vereist.

Voor de aanvraagprocedure zie
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14092

Op jouw vraag gebeurt de aanvraag door SNT.

2 Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers

3 Vrijstelling van inschrijvingsgeld

Als cursist met een handicap kan je onder strikte voorwaarden aanspraak maken op gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld.

 • Alle cursisten die in het bezit zijn van een van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten:
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt (enkel geldig tot pensioengerechtigde leeftijd);
  • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten (enkel geldig tot pensioengerechtigde leeftijd);
  • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt (enkel geldig tot pensioengerechtigde leeftijd).
 • Gedeeltelijke vrijstelling na 65 jaar. Cursisten die bij inschrijving de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben komen als mindervalide in aanmerking voor gedeeltelijke vrijstelling enkel en alleen als ze volgend attest kunnen voorleggen:
  • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt. Dit attest moet aangevraagd zijn voor de leeftijd van 65 jaar;
  • een attest, uitgereikt door de FOD, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten.

Opgelet: cursisten met een arbeidsongeschiktheid van +66% komen vanaf de leeftijd van 65 jaar niet meer in aanmerking voor een gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies